Meneladani Kisah Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, dan Perintah Shalat 5 Waktu

Isra Miraj adalah peristiwa yang sangat bersejarah dan penting yang dilalui Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah SWT.

Pada kalender Hijriah, Isra Miraj terjadi pada tanggal 27 Rajab, di tahun 2021 ini Isra Miraj bertepatan pada hari Jum’at (12/03/2021).

Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekkah ke Masjidil Aqsho di Yerussalem.

Sedangkan Miraj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh. Kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha yang menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah SWT, yaitu menunaikan shalat 5 waktu.

Atas kuasa Allah SWT, Nabi Muhammad melalui Isra Miraj ini hanya semalam dengan menunggangi Buraaq, bagi masyarakat Arab zaman Jahiliah dinilai sebagai cerita yang tidak masuk akal.

Adapun kisah Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi’raj ini, tertuang dalam Al-Qu’an Surat Al-Isra ayat 1, yang berbunyi:

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam shahihnya. Dari sahabat Anas bin Malik ra. Rasullah SAW bersabda:

Didatangkan kepadaku Buraaq, yaitu hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari baghal, dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya (maksudnya langkahnya sejauh pandangannya).

Maka saya pun menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para Nabi. Kemudian saya masuk ke masjid dan salat dua rakat lalu keluar.

Kemudian datang kepadaku Jibril dengan membawa bejana berisi khamar dan bejana berisi air susu. Aku memilih bejana yang berisi air susu.

Jibril kemudian berkata, “Engkau telah memilih (sesuai) fitrah.”

Langit pertama

Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit (pertama) dan Jibril meminta dibukakan pintu.

Maka dikatakan (kepadanya), “Siapa engkau?”
Dia menjawab, “Jibril.”
Dikatakan lagi, “Siapa yang bersamamu? ”
Dia menjawab, “Muhammad.”
Dikatakan, “Apakah dia telah diutus?”
Dia menjawab, “Dia telah diutus.”
Maka dibukakan bagi kami dan saya bertemu dengan Nabi Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.

Langit kedua
Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril meminta dibukakan pintu.
Maka dikatakan (kepadanya),“Siapa engkau?”
Dia menjawab, “Jibril.”
Dikatakan lagi, “Siapa yang bersamamu?”
Dia menjawab, “Muhammad.”
Dikatakan, “Apakah dia telah diutus?”
Dia menjawab, “Dia telah diutus.”

Maka dibukakan bagi kami dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.

Langit ketiga

Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketiga dan Jibril meminta dibukakan pintu.
Maka dikatakan (kepadanya), “Siapa engkau?”
Dia menjawab, “Jibril.”
Dikatakan lagi, “Siapa yang bersamamu?”
Dia menjawab, “Muhammad.”
Dikatakan, “Apakah dia telah diutus?”
Dia menjawab, “Dia telah diutus.”

Maka dibukakan bagi kami. Saya bertemu dengan Nabi Yusuf yang telah diberi separuh dari ketampanan (wajah). Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.

Langit keempat

Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keempat dan Jibril meminta dibukakan pintu.

Maka dikatakan (kepadanya),“Siapa engkau?”
Dia menjawab, “Jibril.”
Dikatakan lagi, “Siapa yang bersamamu?”
Dia menjawab, “Muhammad”.
Dikatakan, “Apakah dia telah diutus?”
Dia menjawab, “Dia telah diutus.”

Maka dibukakan bagi kami dan saya bertemu dengan Nabi Idris. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.

Langit kelima

Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kelima dan Jibril meminta dibukakan pintu.
Maka dikatakan (kepadanya), “Siapa engkau?”
Dia menjawab, “Jibril.”
Dikatakan lagi, “Siapa yang bersamamu?”
Dia menjawab, “Muhammad.”
Dikatakan, “Apakah dia telah diutus?”
Dia menjawab, “Dia telah diutus.”

Maka dibukakan bagi kami dan saya bertemu dengan Nabi Harun. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.

Langit keenam

Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit keenam dan Jibril meminta dibukakan pintu.
Maka dikatakan (kepadanya), “Siapa engkau?”
Dia menjawab, “Jibril.”
Dikatakan lagi, “Siapa yang bersamamu?”
Dia menjawab, “Muhammad.”
Dikatakan, “Apakah dia telah diutus?”
Dia menjawab, “Dia telah diutus.”

Maka dibukakan bagi kami dan saya bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku.

Langit ketujuh

Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit ketujuh dan Jibril meminta dibukakan pintu.
Maka dikatakan (kepadanya), “Siapa engkau?”
Dia menjawab, “Jibril.”
Dikatakan lagi, “Siapa yang bersamamu?”
Dia menjawab, “Muhammad.”
Dikatakan, “Apakah dia telah diutus?”
Dia menjawab, “Dia telah diutus.”

Maka dibukakan bagi kami dan saya bertemu dengan Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggunya ke Baitul Ma’muur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma’muur 70 ribu malaikat yang tidak kembali lagi.

Kemudian Ibrahim pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar.

Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup mengambarkan keindahannya.

Perintah dari Allah

Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang Dia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Nabi Musa.

Lalu dia (Musa) bertanya, “Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas ummatmu?”

Saya menjawab, “50 sholat”.

Dia berkata, “Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Karena sesungguhnya ummatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israil.”

Maka saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, “Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk ummatku.” Maka dikurangi dariku 5 salat.

Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, “Allah mengurangi untukku 5 shalat.”

Dia berkata “Sesungguhnya ummatmu tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan.”

Maka terus menerus saya pulang balik antara Tuhanku dan Musa.

Sampai pada akhirnya Allah berfirman:

“Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat (pahalanya) 10, maka semuanya 50 sholat. Barangsiapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis (dosa baginya) sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis (baginya) satu kejelekan.”

Kemudian saya turun sampai bertemu Musa. Saya ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, “Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan.”

Maka saya pun berkata: “Sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya malu kepada-Nya”. (H.R Muslim 162).

Itulah kisah Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih-nya.

Semoga setelah mengetahui sejarah penting ini dapat menambah dan mempertebal keimanan dengan tidak meninggalkan shalat lima waktu yang telah disyariatkan. (Dwi)

Related posts